Voorlichtingsmiddag Project Stevig Staan

Dinsdagmiddag 15 november vond de bijeenkomst van het project Stevig Staan plaats, georganiseerd door Venray Beweegt in de Watermolen te Oostrum.
Het was een zéér geslaagde middag met een grote opkomst van bijna 50 ouderen. Er werd een heel duidelijk verhaal verteld door een fysiotherapeut, een voedingsdeskundige en een Venrayse apotheker.
Na de pauze gaf Jan Poels, de beweegmakelaar van Venray, uitleg over het wat en waarom van deze bijeenkomst, gevolgd door enkele bewegingsoefeningen. Aan de hand van ingevulde lijsten wordt naderhand bekeken, welke mensen in aanmerking komen voor een vervolgtraject. De aanwezigen waren unaniem van mening, dat het een interessante, leerzame en constructieve middag was. We hebben als bestuur van de KBO alleen maar positieve geluiden gehoord.
Er werd nog eens duidelijk verteld, hoe belangrijk bewegen is. Ook de voeding en het medicijngebruik was voor de mensen
een I-opener. Klik hier voor een aantal foto's die een impressie geven over de inhoud          
 

Crea-middag

Op een van de crea-middagen is er door een aantal dames onder leiding vn Rieky Emons een prachtige krans gemaakt van pepernoten. Zie hier het resultaat:IMG 0261 002

Bezoek Bonnefantenmuseum (museumplusbus)

Vrijdag 4 november hebben 38 KBO-leden met de museumplusbus een bezoek gebracht aan het Bonnefanten Museum te Maastricht. Een zeer betrokken, aardige buschauffeur heeft de leden naar Maastricht gebracht. In de bus heeft een professionele medewerker de leden welkom geheten. In het museum waren dames en heren aanwezig die de rondleiding - afgestemd op onze doelgroep - verzorgden. Een prachtig museum; al met al met heel geslaagde dag! Klik hier voor enkele foto's.